პავლე შენგელია (1903-1971)

ინჟინერ-ენერგეტიკოსი, პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი. ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობაზე; 1951-1970წწ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი; 1970-1971წწ. ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე; 1936-1971წწ. ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას საქართველოს სახელმწიფო პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში; აქვეყნებდა ნაშრომებს საქართველოსა და ამიერკავკასიაში ჰიდროენერგეტიკის განვითარების საკითხებზე. 40-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.