გიორგი ლომიძე (1914-1999)

ლიტერატურათმცოდნე, საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპოდენტი. დაკრძალულია მოსკოვში. ტრეოკუროვოს სასაფლაოზე.