გივი ინწკირველი (1926-2004)

იურისტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. 1952-1966 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი; 1995-1995წწ. საქართველოს საკონსტიტუციო სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე; იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის თეორიისა და სახელმწიფო სამართლის კათედრის გამგე; დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე.