კონსტანტინე წერეთელი (1921-2004)

ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, აკადემიკოსი.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსების დღიდან ხელმძღვანელობდა ინსტიტუტის სემიტოლოგიის განყოფილებას. 1994 წელს დაინიშნა განათლების სამინისტროსთან შექმნილი აღმოსავლურ ენათა სწავლების კოორდინაციის ცენტრის ხელმძღვანელად. მისმა შრომებმა არამეულ დიალექტოლოგიაში საფუძველი ჩაუყარა ამ სამეცნიერო დარგის პრობლემათა ფართო კვლევას და ბიძგი მისცა მსოფლიო ორიენტალისტიკაში მის ინტენსიურ განვითარებას. იგი ითვლება არამეული დიალექტოლოგიის მამათავრად. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.