ამირან შერვაშიძე (1914-1987)

მწერალი დაკრძალულია ბათუმში, ფერიის პანთეონში