ნინო ორბელიანი (1838-1919)

მსახიობი, პოეტი ლიტერატურულ სარბიელზე გამოვიდა XIX საუკუნის 60-იან წლებში; მრავალი ლექსის ავტორია, გამოქვეყნებული აქვს მხოლოდ ერთი მცირე მოცულობის კრებული; თანამშრომლობდა ჟურნალ-გაზეთებთან("ცისკარი", "მნათობი", "დროება", "ივერია", "კვალი", "ცნობის ფურცელი"); გარდაიცვალა ღარიბთა თავშესაფარში. დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში.