ნიტო და ატო აღნიაშვილები

ნიტო აღნიაშვილი (1900-1928)

ატო აღნიაშვილი (1905-1930)

ცნობილი მთამსვლელები. ატო აღნიაშვილი იყო საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ერთ-ერთი დმფუძნებელი. საფლავი მდებარეობს თბილისში, ვერის სასაფლაოზე.