ალექსანდრე მრევლიშვილი (1866-1933)

ფერმწერი. სწავლობდა თბილისის სასულიერო სასწავლებელში, მერე თბილისის კერძო სამხატვრო სკოლაში სწავლობდა. 1884-1890 წლებში სწავლობდა მოსკოვის ფერწერის, ქანდაკებისა და ხუროთმოძღვრების სასწავლებლში, ხოლო 1898-1901 წლებში კი ევროპაში კერძოდ პარიზის ჟულიანის კერძო აკადემიაში სწავლობდა. მოიარა იტალია, გერმანია, გაიმდიდრა გონებრივი თვალსაწიერი. მისი ცნობილი ნამუშევრებია: „სოფლის კანცელარიასთან დაბალი ღობე“, „კალოზე“, „გზაჯვარედინზე“. მისი წიგნის მხატვრობა ამშვენებს იაკობ გოგებაშვილის „დედაენასა“ და „ბუნების კარს“, მაშინდელ საყმაწვილო ჟურნალებს — „ჯეჯლსა“ და „ნაკადულს“. დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე.