გიორგი გურჯიევი (1877-1949)

მისტიკოსი, ფილოსოფოსი. დაკრძალულია პარიზში.