სიმონ წერეთელი (1844 - 1931)

იურისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქუთაისის გუბერნიის თავად-აზნაურობის წინამძღოლი. 1896 წელს სიმონ წერეთელმა გაზეთ ივერიაში მწვავედ გააკრიტიკა რუსეთის ცენტრალური პრესის აგრესიული დამოკიდებულობა ქართველი ერის ნაციონალური თვითმყოფადობისა და ისტორიის მიმართ, ამას ქართულ და რუსულ პრესაში შესამჩნევი რეზონანსი მოყვა. საქართველოს ბოლშევიზაციის შემდეგ სიმონ წერეთელი ოჯახთან ერთად წავიდა ემიგრაციაში საფრანგეთში, დაკრძალულია ლევილის სასაფლაოზე. საფლავის ფოტო მოგვაწოდა ქალბატონმა ნინო ბერიძემ, რისთვისაც ვუხდით მადლობას.