მედეა მეზვრიშვილი (1930-2009)

საგარეჯოს და თელავის რაიკომის მდივანი, შემდეგ გამგებელი და კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებული. დაამთავრა თელავის ი. გოგებაშვილის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტი. 1955 წლიდან კომკავშირის თელავის რაიკომის მეორე, პირველი მდივანი. 1961 წლიდან პარტიის საგარეჯოს რაიკომის მდივანი, მეორე მდივანი. 1963 წლიდან თელავის, საგარეჯოს რაიაღმასკომების თავმჯდომარე. 1973 წლიდან საქართველო კომპარტიის საგარეჯოს რაიკომის პირველი მდივანი. საქართველო სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის წევრი. დაკრძალულია საგარეჯოში.