არჩილ II შაჰნაზარ ხანი (1647-1713)

საქართველოს მეფე, პოეტი, ვახტანგ V-ის ძე. მეფობდა იმერეთში 1661-1663, კახეთში — 1664-1675, კვლავ იმერეთში — 1678-1679, 1690-1691, 1695-1696, 1698. დაკრძალულია მოსკოვში, დონის მონასტერში.