თეიმურაზ II (1700-1762)

ქართლის მეფე . გარდაიცვალა სანკტ-პეტერბურგში. 1762 წლის 4 ივნისს, მეფე–პოეტი თეიმურაზ მეორე, ასტრახანში, მიძინების ტაძარში დაკრძალეს.

თეიმურზ მეფის უხრწნელი ნეშტი. ინფორმაცია იხილეთ: http://www.georoyal.ge/?MTID=101&TID=78&id=353

თეიმურზ მეფის უხრწნელი ნეშტი. ინფორმაცია იხილეთ: http://www.georoyal.ge/?MTID=101&TID=78&id=353