კონსტანტინე არსენიშვილი (1907-1968)

მეცნიერი, ჰოდროტექნიკოსი. ტექნიკური მეცნიერებათა დოქტორი (1960), პროფესორი (1962), საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე (1967). დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში.