ვახტანგ ბურკაძე (1931-2009)

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 1954 წელს დაამთავრა საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. 1973 წლიდან არის სოფლის მეურნეობის ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, ხოლო 1988 წლიდან - დირექტორი. პირველმა დაამუშავა სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ეკონომიკური შეფასების სკალები და მათი გამოყენების რეკომენდაციები. დაკრძალულია საბურთალოს სასაფლაოზე.