ვახტანგ პაპუნიძე (1930-1987)

აგრარიკოს-ეკონომისტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ვახტანგ პაპუნიძე სამ ათეულ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მოღვაწეობდა სამეცნიერო და სახელმწიფო დაწესებულებებში, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართველოში აგრო-ეკონომიკური მეცნიერებისა და აჭარის რეგიონის განვითარებაში. დაკრძალულია ბათუმში, ფერიის პანთეონში.