ტიტე სარიშვილი (1908- )

პედაგოგიური მეცნიერების დოქტორი(1967), პროფესორი(1968), საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე. დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტი 1933 წელს. 1936 წლიდან სხვადასხვა დროს იყო თელავის, ცხინვალის, გორის, ბათუმის პედაგოგიური ინსტიტუტების პედაგოგიური კათედრების გამგე. 1972 წლიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური კათედრის პროფესორი. იკვლევდა საქართველოს და ოსეთის პედაგოგიური აზრის ისტორიას, აღზრდის თეორიულ სკოლათმცოდნეობის პრობლემებს. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს პანთეონში.