გოგოთურ აგლაძე (1930-2014)

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. დაამთავრა საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის აგრონომიის ფაკულტეტი 1953 წელს. 1959–1963წწ. საქართველოს ზოოტექნიკურ–სავეტერინარიო სასწავლო–კვლევითი ინსტიტუტის მდელოსნობის განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი; 1963–1972წწ. ამავე განყოფილების გამგე; 1975 წლიდან აღნიშნული ინსტიტუტის რექტორი; მეცნიერული კვლევის ობიექტი საქართველოს ბუნებრივი საკვები სავარგულების თანამედროვე მდგომარეობა. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე.