გიორგი გოთუა (1871-1950)

გენერალი, საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენისა და სამხედრო ჯვარის ორდენოსანი, რუსეთის წმინდა გიორგი ორდენის კავალერი. დაკრძალულია ბელგრადში.