დავით (უჩა) დადიანი (1875-1932)

თავადი დაკრძალულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფლავი აღმოაჩინა მკვლევარმა და ჟურნალისტმა მანუჩარ კაჭახიძემ